NBCC
ActueelVerenigingPuppen/herplaatsingVoor fokkersRegionaalWinkelWedstrijdennieuwsbrief
Rasstandaard
Fokreglement
Dekreuenlijst
Toelichting Pupinfo
Voorwaarden pupinfo fokkers
Aanvraag stamboom
Formulieren fokkers
Raad van Beheer
FokreglementFokreglement Nederlandse Bearded Collie Club


VERANDERING VERENIGINGS FOKREGLEMENT

In het format verenigingsfokreglement staat bij punt 3.5 een teef mag niet worden gedekt binnen de 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.

Punt 3.6 een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Nu heeft de raad van beheer dat veranderd en gaat in per 01-01-2018.

Punt 3.6 word weggelaten en word een nieuw punt 3.5 geformuleerd met als volgende tekst:
3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Het fokreglement bestand dat u kunt downloaden wordt zo spoedig mogelijk geupdated.


Op de site van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied kunt u ook lezen over deze wijziging Basisreglement.

Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van een hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Op die inschrijving in het NHSB zijn de Algemene Voorwaarden van levering van de Raad van Beheer van toepassing.

Eveneens zijn van toepassing de nieuwe regels voor het fokken van rashonden.  

Disclaimer