NBCC
ActueelVerenigingPuppen/herplaatsingVoor fokkersRegionaalWinkelWedstrijdennieuwsbrief
Bestuur NBCC
Clubkampioenen 2011
Clubkampioenen 2010
Clubkampioenen vanaf 1971
Statuten en Huishoudelijk reglement
Vereniging


De Nederlandse Bearded Collie Club kan haar doelstellingen alleen bereiken door de inzet van fokkers en liefhebbers / eigenaars van de Bearded Collie

 

 De Vereniging de Nederlandse Bearded Collie Club behartigt de belangen van de Bearded Collie in Nederland. Dit doet zij door het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras, het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken en het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Bearded Collie. Daarnaast adviseert zij, organiseert evenementen, wandelingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Verder neemt de Nederlandse Bearded Collie Club deel aan overlegvormen binnen de georganiseerde kynologie. Als belangenbehartiger is de Nederlandse Bearded Collie Club de schakel tussen de Bearded Collie bezitters, fokkers en rasvereniging. Daarnaast publiceert de Nederlandse Bearded Collie Club 6 x per jaar het Clubblad BCN voor haar leden. Op onze website treft u informatie aan over de bearded collie in de breedste zin van het woord! Vanzelfsprekend kunt u met al uw vragen terecht bij de Nederlandse Bearded Collie Club.

De
Nederlandse Bearded Collie Club is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, een koepelorganisatie die gevormd wordt door onder andere alle erkende rasverenigingen en kynologische clubs. De Raad van Beheer is onder meer directe gesprekspartner van het Ministerie van Landbouw, Economie en Innovatie. Dit Ministerie bepaalt het beleid ten aanzien van gezelschapsdieren, waartoe in Nederland de honden behoren.

Kynologie omvat alles wat te maken heeft met de relatie tussen mensen en (ras)honden. Zeker niet alleen is kennis van het fokken van raszuivere honden belangrijk, vooral ook de gezondheid, het welzijn en alle vormen van hondensport behoren tot de kynologie. Dit alles vormt het werkterrein van de Nederlandse Bearded Collie Club, voor zover het raszuivere Bearded Collies in Nederland betreft. Onder raszuivere Bearded Collies verstaan wij Bearded Collies die zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) of die in een vergelijkbare buitenlandse registratie zijn opgenomen en die daarmee beschikken over een stamboom van Nederlandse of erkende buitenlandse origine.

De Nederlandse Bearded Collie Club heeft expliciet de volgende doelstellingen

 • de instandhouding en verbetering van het Bearded Collie ras;
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de Bearded Collies in het algemeen en het voorkómen en bestrijden van erfelijke gebreken in dit ras in het bijzonder;
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en fans van de Bearded Collie.
De Nederlandse Bearded Collie Club tracht dit doel onder meer te bereiken door
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Bearded Collies;
 • het organiseren van wedstrijden op het gebied van het werken met Bearded collies;
 • het organiseren van een kampioenschapsclubmatch;
 • het organiseren van lezingen;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Bearded Collies;
 • het bevorderen van een verantwoorde fokkerij van Bearded Collies 

onder meer door

 • een fokreglement;
 • het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Bearded Collies betreffende de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen en registratie van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen;
 • het uitgeven van een clubblad;
 • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie.

(Ontleend aan de 
Statuten van de NBCC, art. 2.1 en 2.2.)

 

 

 

Disclaimer